1 september: subsidie voor ondersteuning bij bewegen en bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur gymles per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer gymlessen willen geven. Dit meldt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.
 

Voor wie

De subsidie kan aangevraagd worden als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs. Met de subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. 
 

Belangrijke voorwaarden

Voor de eerste school die meedoet ontvangt het bestuur maximaal 25.000 euro.  Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt het bestuur een extra subsidie van maximaal 15.000 euro tot een maximum van 85.000 euro per bestuur. 
De aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
  • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
  • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  • inschatting van het aantal uren per activiteit.
Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.
 

Hoogte subsidieplafond

Het budget voor deze subsidieregeling is:
  • Onderdeel A: 9.318.000,00 euro voor subsidieaanvragen om de verplichte 2 uur gymles per week per groep te geven.
  • Onderdeel B: 6.212.000,00 euro voor subsidieaanvragen om extra gymlessen te geven of meer beweging te integreren in het onderwijsprogramma. 
Voor zowel onderdeel A als B kan een aanvraag ingediend worden. Wel mag binnen onderdeel B alleen subsidie aangevraagd worden voor scholen die al 2 uur gymles per schoolweek per groep geven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids