Schoolleiders gaan actie voeren op het Binnenhof

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) gaat op 15 april tussen 10.00 en 14.00 uur met schoolleiders op het Binnenhof in Den Haag aandacht vragen voor de positie, waardering en werkdruk van schoolleiders. De schoolleiders willen juist nu de formatie van het nieuwe kabinet bezig is de aandacht op zichzelf vestigen. Dit meldt de AVS.

Schoolleiders door het hele land ervaren een erg hoge werkdruk. Deze werkdruk is tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden: schoolleiders moeten als crisismanager fungeren, vaak vervanging zoeken voor ziek personeel, en veel contact onderhouden met zowel de GGD als bezorgde ouders en leraren. Hierdoor blijft er volgens de AVS weinig tijd over de primaire taak waar schoolleiders zich mee bezig zouden moeten kunnen houden: sturen op onderwijskwaliteit. Het gaat niet goed met de resultaten, en ondertussen lopen lerarentekorten én schoolleidertekorten op. Door een gebrek aan waardering is het bovendien voor mensen buiten het onderwijs niet aantrekkelijk om schoolleider te worden.

Op 15 april gaat de AVS met schoolleiders rond het Binnenhof lopen en Kamerleden vouchers overhandigen waarmee ze een dagje kunnen meelopen met een schoolleider. De AVS wil de actie klein houden vanwege corona, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via secretariaat@avs.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids