Dekkingsgraad ABP omhoog door stijging rente

In een maand tijd is de dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), waar ook onderwijspersoneel onder valt, met 3,7 procent gestegen tot 97,5 procent. De stijging van de dekkingsgraad is te verklaren door de stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Dit meldt VOS/ABB.

De stijging van de rente is een gunstige ontwikkeling voor het ABP. De rente is al lange tijd erg laag, wat het rendement van het ABP drukt. Het pensioenfonds liet eerder al weten dat het op termijn de premies waarschijnlijk zal moeten verhogen en de pensioenuitkeringen verlagen.

De rentestijging heeft nu dus een positief effect, maar de verwachting is dat dit niet heel lang zal duren. De stijging houdt direct verband met het coronasteunfonds van de Verenigde Staten, waar 1900 miljard dollar voor nodig is. Dit geld leent de Amerikaanse overheid op de internationale kapitaalmarkt, wat internationaal voor een rentestijging zorgt en lenen dus duurder maakt. De verwachting is echter dat de Europese Centrale Bank (ECB) lenen zo goedkoop mogelijk wil houden, omdat dit tot meer investeringen door bedrijven leidt. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het ABP niet lang van de hogere rente kan profiteren.

Door: Nationale Onderwijsgids