Grotere achterstanden en mentale problemen verwacht door tweede lockdown

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat de hun school vrij gemakkelijk is overgestapt op het (wederom) verzorgen van afstandsonderwijs. Een derde geeft aan dat er tijdens de tweede lockdown minder kinderen uit beeld zijn dan tijdens de eerste lockdown. Een relatief grote groep leerkrachten verwacht grote problemen als de basisscholen tot 1 februari of zelfs tot aan de voorjaarsvakantie gesloten blijven. Dit meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft hiervoor onderzoek gedaan onder 1.035 leerkrachten die lesgeven aan groep 1/2 tot en met 8 op een basisschool.
 

Leerlingen buiten beeld

De helft van de leerkrachten geeft aan dat op hun school noch tijdens de eerste, noch tijdens de tweede lockdown op kinderen uit beeld waren/zijn. Een derde van de leerkrachten geeft aan dat ook tijdens de tweede lockdown leerlingen uit beeld zijn, maar dat het er minder zijn dan tijdens de eerste lockdown. Voor 7 procent van de leerkrachten geldt dat er nu (tijdens de tweede lockdown) ongeveer evenveel kinderen uit beeld zijn als in de eerste lockdown en 3 procent geeft aan dat het er nu juist meer zijn.
 

Leerkrachten voorzien de nodige problemen voor leerlingen

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat hun school vrij gemakkelijk is overgestapt op het verzorgen van afstandsonderwijs. De meerderheid geeft aan dat de schoolleiding er alles aan doet om de leerkrachten daarbij te ondersteunen.
 
Bijna een derde geeft aan dat het verzorgen van het afstandsonderwijs hen persoonlijk zwaar valt en dat het steeds moeilijker wordt om de leerlingen met afstandsonderwijs bij de les te houden. Driekwart geeft aan dat de huidige situatie ten koste gaan van de zwakke leerlingen, ruim de helft dat de huidige situatie ten koste gaan van de sterke leerlingen.
 
Problemen die veel worden genoemd: (te grote) leerachterstanden, het juiste schooladvies voor groep 8, mentale problemen, onveilige thuissituaties en andere vakken dan de kernvakken sneeuwen onder, krijgen geen of onvoldoende aandacht, zoals de creatieve vakken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids