Roland Klemke hoogleraar technologie-ondersteund leren en innoveren

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Roland Klemke benoemd tot hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren in het Hoger Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 januari 2021. Dit meldt de Open Universiteit.

Technologie kan een toegevoegde waarde hebben voor het innoveren van leren en begeleiden, zowel in onderwijs als bij doorlopende professionele ontwikkeling. Technologie kan de activiteiten versterken van studenten en van degenen die de leerprocessen ondersteunen (zoals leerkrachten, tutors, mentoren, administratief personeel). De leerstoel technologie-ondersteund leren en innoveren richt zich op het onderzoeken van de potentiële meerwaarde die zowel gevestigde als opkomende technologie kan hebben voor het hoger (afstands)onderwijs en levenslange ontwikkeling.

Artificiële intelligentie, augmented en virtual reality

Voortdurend komen er nieuwe technologieën op. Denk maar aan artificiële intelligentie (AI), wearables, mobiele apparaten, of immersieve, multimodale leeromgevingen met AR en VR.  Een belangrijke onderzoeksvraag is voor deze leerstoel is: “Hoe kan technologie bijdragen aan het verbeteren en innoveren van leer-en begeleidingsprocessen in het hoger (afstands)onderwijs en voor levenslange professionele ontwikkeling?” In de leerstoel richt het onderzoek zich in eerste plaats op het onderwijs aan de faculteiten en de studenten van de Open Universiteit. Vanuit dit onderzoek worden leer- en ondersteuningsscenario's, tools en leeromgevingen (her)ontworpen. De opgedane kennis en tools vinden hun weg in het onderwijs aan de studenten van de Open Universiteit in het algemeen, maar zeker ook binnen de Faculteit Onderwijswetenschappen, zodat zij op hun beurt onderzoek kunnen doen naar waardevolle toepassingen van technologie in de professionele praktijk.

De leerstoel is gepositioneerd bij de faculteit Onderwijswetenschappen. De leerstoelhouder is tevens vakgroepvoorzitter van een van de vier vakgroepen binnen deze faculteit, te weten ‘Leren en innoveren met ICT’ (LIICT; Technology-enhanced learning and innovation; TELI).

Door: Nationale Onderwijsgids