Slob lijkt motie tegen meetellen onderwijstijd van onbevoegden te negeren

Minister Slob blijft erbij dat de uren waarin onbevoegden voor de klas staan, meegeteld moeten worden als onderwijstijd. De Tweede Kamer is het daar, net als de Algemene Onderwijsbond (AOb), niet mee eens. Lisa Westerveld van GroenLinks vraagt om opheldering. Dit meldt de AOb.

In de strijd tegen het lerarentekort mochten de grote steden na de zomer onbevoegden inzetten voor de klas, voor ongeveer één dag in de week. Dat stond beschreven in een noodplan voor de basisscholen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere.
 
De uren die deze onbevoegde leraren inzetten, wil Slob meetellen als onderwijstijd. Daar is de Kamer het niet mee eens, bleek uit een ingediende motie van GL-Kamerlid Lisa Westerveld, dat unaniem werd aangenomen. Want het meetellen van uren die door onbevoegden worden gegeven, verdoezelt het lerarentekort, vindt ook de AOb.
 
Na vier maanden heeft Slob nog niets met de motie gedaan. Uit een schriftelijk antwoord van de minister op vragen uit de Tweede Kamer blijkt wel dat hij de inzet en de impact van onbevoegde leraren nauwkeurig wil monitoren. Lisa Westerveld gaat de minister om opheldering vragen: “Uiteindelijk lijkt de minister gewoon niet van plan te zijn om de motie uit te voeren. Dat vind ik nogal wat: het is geen motie die met een kleine of grote meerderheid in de Kamer is aangenomen: de steun is unaniem.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids