Moddermanprijs 2020, eervolle vermelding voor Elvira Loibl
Elvira Loibl heeft van de selectiecommissie van de Moddermanprijs 2020 een eervolle vermelding ontvangen voor haar proefschrift, getiteld ‘The Transnational Illegal Adoption Market. A Criminological Study of the German and Dutch Intercountry Adoption Systems’. Zij schreef dit proefschrift onder begeleiding van prof. mr. A.H. Klip, prof. mr. S.W.E. Rutten en prof. dr. E. Wesseling. Dit meldt Universiteit Maastricht.
De Moddermanprijs wordt eens in de twee jaar toegekend door de aan de Universiteit Leiden verbonden prof. A.E.J. Modderman Stichting. De prijs wordt toegekend aan een proefschrift dat getuigt van een bijzondere wetenschappelijke kwaliteit en dat betrekking heeft op het strafrecht of aanverwante wetenschappen voor zover die van belang zijn voor een goed inzicht in het strafrecht en dat is verdedigd aan een Nederlandse universiteit.
 
De Moddermanprijs zelf ging dit jaar naar Joeri Bemelmans van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden voor zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit getiteld ‘Totdat het tegendeel bewezen is. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch, theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids