'Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig'

FNV, CNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. ”We moeten daarbij geen problemen vooruit schuiven, maar ook geen onnodige problemen in de overgangsfase creëren. Want terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,” aldus de organisaties in een gezamenlijke oproep. Dit meldt FNV.

Ondanks de oproep om komend jaar pensioenpremies en pensioenopbouw stabiel te houden, zien de vakbond en de ondernemersorganisaties in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan of de pensioenopbouw fors omlaag. Deze stijgende premies en lagere opbouw zijn het resultaat van de spelregels van het huidige stelsel met factoren als ‘bijdrage aan premiedekkingsgraad’ en een ‘dalende UFR-rente’. Factoren die in het nieuwe contract straks helemaal niet meer van toepassing zijn. In de private sector gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.
 

In de geest van het nieuwe akkoord handelen

Onrust en negatieve macro-economische gevolgen tot de introductie van het nieuwe pensioencontract willen de vakbond en de ondernemersorganisaties voorkomen. De beslissingen rondom het verhogen en verlagen van pensioenen en over het vaststellen van de pensioenpremies en de pensioenopbouw, zouden onderling al genomen kunnen worden in de geest van de nieuwe pensioencontracten. De organisaties vinden het belangrijk dat op een goede en verantwoorde manier overgestapt kan worden naar de nieuwe contracten. En dat tegelijkertijd ook in de periode tot 2025 al de vruchten kunnen worden geplukt van de afspraken uit het pensioenakkoord.
 
“Er is op basis van de nieuwe regels die voortvloeien uit het pensioenakkoord een overgangsregime nodig, zodat we zo snel mogelijk stabiliteit kunnen bieden in pensioenen, pensioenpremies en pensioenopbouw,” aldus de organisaties. Ze roepen decentrale partijen op nu al in die geest te handelen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids