Stichting van het Onderwijs wil structurele investeringen in onderwijs

Stichting van het Onderwijs wil dat het kabinet de komende jaren structureel investeert in onderwijs en wetenschap. De stichting, waarin diverse werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd zijn, roept het kabinet in een brief op om zeker niet te bezuinigen. Dit meldt VO-raad.

Stichting van het Onderwijs schrijft het kabinet dat er “verontrustende signalen” zijn die erop wijzen “dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en dat we talent verkwisten”. (…) “Om achterstanden voor hen weg te nemen of te voorkomen en hun perspectief te bieden, is het noodzakelijk structureel te investeren in goed onderwijs en wetenschap in plaats van te bezuinigen.
 
De organisatie benadrukt hierbij dat investeringen niet alleen goed zijn voor onderwijs en wetenschap, maar ook voor het economisch herstel en de positie van Nederland als kenniseconomie: “(Extra) geld voor onderwijs en wetenschap verdient zich terug en verhoogt op termijn de productiviteit en economische groei”.
 
Door: Nationale Onderwijsgids