Normal_normal_normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Door de uitbraak van het coronavirus sloten onderwijsinstellingen noodgedwongen hun deuren, en kreeg heel schoolgaand Nederland opeens digitaal onderwijs. Hoe hebben onderwijsprofessionals deze overgang ervaren? Is hun kijk op digitaal lesgeven veranderd? SLBdiensten liet onderzoek uitvoeren onder 523 Nederlandse onderwijsprofessionals. Hebben onderwijsprofessionals veranderingen gezien in de prestaties van hun leerlingen na drie maanden volledig digitaal lesgeven? Van de ondervraagden denkt 43 dat digitaal lesgeven van positieve invloed is op de prestaties van hun leerlingen. Opvallend is dat vooral onderwijsprofessionals van zestig jaar en ouder overtuigd zijn van de positieve effecten. Dit meldt SLBdiensten.

De overgang van fysiek lesgeven naar volledig digitaal is een grote overgang. Toch zegt 66 procent van de onderwijsprofessionals deze stap makkelijker te hebben ondervonden dan zij hadden verwacht. Vooral in de noordelijke provincies ging de overgang soepeler dan vooraf gedacht. 

De afgelopen periode hebben onderwijsprofessionals veel ervaring opgedaan met digitaal lesgeven, 59 procent zegt dat hun visie op digitaal lesgeven hierdoor voorgoed is veranderd. Opvallend is dat met name de kijk van oudere vrouwelijke professionals is veranderd.

Digitaal lesgeven brengt ook voordelen met zich mee, die wellicht in eerste instantie niet voor de hand lagen. Zo geeft 53 procent van de ondervraagden aan het fijn te vinden om in de toekomst meer digitaal te blijven lesgeven. Vooral jonge mannelijke onderwijsprofessionals zijn hier voorstanders van (69 procent).

Door de lockdown waren onderwijsinstellingen genoodzaakt abrupt over te stappen op digitaal lesgeven. Hoe zijn de onderwijsinstellingen hier mee omgegaan? Een grote meerderheid van de ondervraagden is positief: 87 procent is tevreden over de manier waarop zijn of haar werkgever de stap heeft gemaakt. Een op de zes onderwijsprofessionals in de Randstad ziet nog ruimte voor verbetering. 

Lees hier meer over het onderzoek.

Door: Nationale Onderwijsgids