Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni weer open

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, waardoor het onderwijs stap voor stap open kan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan per 2 juni weer naar school. Dit meldt Rijksoverheid.

De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.
 
Scholen moeten zich houden aan de volgende voorschriften:
 
  • Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden. Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.
  • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.
  • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. Leraren gaan zo min mogelijk met het openbaar vervoer. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.

Testen

Voor onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids