Bijna alle leraren geven weer les op 11 mei,

Bijna alle leerkrachten (93 procent) gaan op 11 mei weer op hun school lesgeven. Een kleine groep gaat dat niet doen (4 procent) en eveneens een kleine groep (3 procent) weet het nog niet. De redenen waarom leerkrachten niet op hun school gaan lesgeven zijn met name het zelf behoren tot een risicogroep en de angst om besmet te worden. Dit meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten gaat dus wel aan de slag, maar ruim een derde (36 procent) vindt het besluit van het kabinet de basisscholen op 11 mei weer te openen onverantwoord. Ruim twee derde van de leerkrachten vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat deze week is verricht onder 1.250 leerkrachten die lesgeven op een basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met het AD.
 
Ondanks dat leerkrachten kritisch zijn over het opengaan van de school op 11 mei is er over het algemeen wel vertrouwen in de verschillende partijen: 63 procent heeft veel vertrouwen in de wijze waarop het kabinet de coronacrisis aanpakt (12 procent niet) en 59 procent heeft veel vertrouwen in het RIVM (13 procent niet). Beduidend minder leerkrachten hebben vertrouwen in de wijze waarop minister Slob de coronacrisis voor het basisonderwijs aanpakt: 38 procent van de leerkrachten heeft daar veel vertrouwen in, 28 procent niet.
 

Meeste scholen kiezen voor ‘hele dagen onderwijs’ en voor ‘halve groepen’

Bijna driekwart van de leerkrachten (72 procent) geeft aan dat hun school ervoor kiest aan alle leerlingen hele dagen onderwijs op school te verzorgen (en dat betekent dat alle leerlingen volle dagen naar school komen, maar dan bijvoorbeeld alleen op de maandag en woensdag en andere leerlingen op de dinsdag en donderdag). Eén op de zeven leerkrachten (15 procent) geeft aan dat hun school ervoor kiest om alle leerlingen halve dagen onderwijs op school te verzorgen en dat betekent dat alle leerlingen elke dag een halve dag naar school gaan.
 
De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat hun school kiest voor het gaan werken met halve groepen (bijv. de helft van de leerlingen van groep 4 komt op maandag en woensdag, de andere helft op dinsdag en donderdag). Een kleine groep (6 procent) geeft aan dat hun school ervoor kiest om volledige groepen naar school te laten komen (dus alle leerlingen uit een groep op dezelfde dagen/dagdelen).
 
Door: Nationale Onderwijsgids