Beroepsvereniging Remedial Teachers wil docenten ondersteunen bij opening scholen

In een brief gericht aan Minister Slob, heeft de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) aangeboden om leerkrachten en leerlingen ondersteuning te bieden bij opening van de scholen door  remedial teachers in te zetten om onderwijs op maat te bieden. Dit meldt de LBRT.

Dinsdagavond heeft Minister-President Rutte de nieuwe maatregelen voor het onderwijs aangekondigd. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) steunt deze maatregelen en is verheugd dat leerlingen de kans krijgen weer gedeeltelijk op school onderwijs te genieten. Het advies aan scholen is om vooral nu en in de komende tijd de juiste stappen te zetten en te doen wat nodig is voor leerlingen. Daarmee wordt er in deze periode veel verwacht van scholen. 
 

Oplossingen voor verschillen bij opening van de scholen 

Nu de scholen vanaf 11 mei weer kunnen starten, erkent de LBRT dat er veel gevraagd wordt van leerkrachten. Het is evident dat kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met leerproblemen, bij schoolopening meer aandacht nodig hebben. Daarnaast signaleert de vereniging dat er leerlingen zijn die juist geprofiteerd hebben van de periode van schoolsluiting en zich op diverse terreinen verder hebben kunnen ontwikkelen. Per saldo constateert de LBRT dat de verschillen tussen de leerlingen groter zijn geworden. 
 
De LBRT biedt reguliere scholen en ook S(B)O scholen hun kennis en expertise aan om aan deze verschillen recht te doen en in te spelen op de specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld door inzet van een remedial teacher. De remedial teacher (RT’er) heeft een opleiding, veelal op masterniveau, op het gebied van Special Educational Needs afgerond. RT’ers kunnen waar nodig de onderwijsbehoeften of het leerprobleem en ook de huidige sociaal-emotionele situatie in kaart brengen. De RT’er heeft de scholing en ervaring om preventief te signaleren en te diagnosticeren en is in staat passende interventies op school-, leerkracht-, en kindniveau in te zetten. De remedial teacher kan een rol van betekenis spelen in het verkleinen van de kloof tussen leerlingen en het bieden van onderwijs op maat. 
 
De LBRT heeft in de brief aan de Minister aangeboden om mee te denken en te handelen met de verschillende partners uit het onderwijsveld. De LBRT levert graag een bijdrage aan het verkleinen van de verschillen tussen leerlingen, vergroot door de sluiting van de scholen, nu en in de toekomst.
 
Door: Nationale Onderwijsgids