Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Alle scholen in het primair onderwijs worden door minister Slob opgeroepen om de lerarentekorten te melden via de website lerarentekortisnu.nl. Op deze manier wil het ministerie van onderwijs in kaart brengen hoe groot de omvang is van het probleem. Dit meldt lerarentekortisnu.nl.

Om betrouwbare cijfers te krijgen over het lerarentekort is het belangrijk dat er veel scholen hun tekorten doorgeven. Ook als er geen lerarentekort is, kunnen scholen dit doorgeven. Met de gegevens uit de registraties kan het ministerie zijn aanpak blijven verbeteren. Naast de cijfers die het ministerie al heeft, bijvoorbeeld over vacatures in de afgelopen maanden en tekorten in de komende jaren, zijn er ook actuele gegevens nodig.
 
De website lerarentekortisnu.nl bestaat al langer en is een initiatief van leerkracht Eddy Erkelens. Hij houdt al ruim twee jaar meldingen van scholen bij over problemen door bijvoorbeeld ziekte van een docent en hoe het probleem is 'opgelost': door een parttimer extra te laten komen, de klas op te splitsen of de kinderen zelfs naar huis te sturen. Het ministerie van onderwijs en Eddy Erkelens werken nu samen om goede gegevens te verzamelen.
 
Het meldpunt van de Algemene Onderwijsbond, Trek aan de bel, blijft daarnaast bestaan. Hierop kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo hun problemen rondom het lerarentekort melden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids