Primeur in Noord-Nederland: VO-docenten geven les op de basisschool

Docenten van de middelbare school OSG Singelland in Burgum geven deze week op hun locatie les aan de leerlingen van groep 8 van OBS ’t Partoer. Deze samenwerking is op initiatief van directeur Karel Beke van ’t Partoer samen met directeur Edith van ’t Wout van Singelland Burgum uitgewerkt. Het basisonderwijs in Nederland, en dus ook ’t Partoer, heeft een tekort aan vervanging. De leerlingen maken op deze manier op een praktische manier kennis met het voortgezet onderwijs. Dit meldt OBS ’t Partoer.

Adviesgesprekken VO

De leerlingen gaan op de gewone tijden naar school, maar volgen lessen op OSG Singelland Burgum. Tevens zijn de adviesgesprekken VO op deze dagen ingepland: een belangrijk moment voor de leerlingen van groep 8 in de route naar een schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. in het verleden werden deze gesprekken altijd ’s avonds gevoerd. Om de leerkrachten te ontlasten en de kwaliteit van de adviesgesprekken VO te intensiveren, is ervoor gekozen deze overdag plaats te laten vinden. “We zijn heel blij dat onze school en OSG Singelland Burgum op deze manier gaan samenwerken. Deze vorm van samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs is een primeur in Noord-Nederland. 
 

Vervolg 

Lessen worden gegeven in de vakken Nederlands, Engels, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, lichamelijke oefening en burgerschap & maatschappijleer. “Er zal zeker worden bekeken of dit initiatief vervolg kan krijgen in de toekomstige jaren,” aldus Edith van ’t Wout.
 
Door: Nationale Onderwijsgids