staking onderwijs

Eugenie Stolk, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), laat weten dat ze niet uitsluit dat er onderwijsstakingen komen die meer dan twee dagen duren. Volgens haar is er nog een lange strijd te voeren, en daarom verwacht ze dat er in de toekomst weleens langdurige stakingen zullen plaatsvinden. Dit meldt Trouw. 

Stolk geeft aan dat niet alleen het verschil in salarissen tussen docenten in het primair en voortgezet onderwijs opgeheven moet worden, maar dat er bovendien extra salarisverhoging moet komen. Ook is het volgens haar van belang dat het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs omlaag gaat. Tevens moeten docenten meer doorstroommogelijkheden krijgen. Hier is ruim twee miljard euro extra nodig, geeft ze aan.
 

Staking

Een staking is volgens Stolk het juiste middel om bij het kabinet de druk op te voeren: “Bij een peiling in november bleek dat een grote meerderheid van AOb-leden wilde staken.” Dat kinderen nu de dupe zijn van het staken, moet er volgens haar voor zorgen dat ze straks niet structureel de dupe zijn van het lerarentekort.
 
Door: Nationale Onderwijsgids