Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Op donderdag 30 januari formuleert Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht van Hogeschool Inholland, in haar lectorale rede de (pedagogische) opdracht van het onderwijs binnen de invloed van het betrokken handelen van de leraar. Dit doet zij binnen dat wat de professionaliteit van de leraar kenmerkt: het continu - op basis van je ervaringen, kennis en intuïtie - inschatten wat het juiste is om te doen. Zij pleit daarom voor vertrouwen en ruimte voor leraren en schoolteams: vertrouwen en ruimte om gezamenlijk het individuele handelen van de leraar te ondersteunen, te verantwoorden en te ontwikkelen. Dit meldt Hogeschool Inholland. 

Vragen die tijdens de rede behandeld zullen worden, zijn: lukt het om de schoonheid van het beroep van leraar weer zichtbaar te maken? Lukt het om vanuit het beroep een professioneel tegenwicht te bieden aan de eisen die de maatschappij stelt? En lukt het om leraren meer mogelijkheden te bieden om professioneel te groeien en hun rol te ontwikkelen?

Betrokken handelen

In de wens voor meer onderzoekende scholen en lerende netwerken ziet Enthoven kansen, mits we bij de ontwikkeling van deze scholen en netwerken sterker het primaire onderwijsproces als bron benutten. En op voorwaarde dat we het ondersteunen van het betrokken handelen van de leraar als doel hebben. 
 

Pedagogiek als Betrokken handelingswetenschap 

Door de focus op het betrokken handelen van de leraar in onderzoek als bron, maar ook als doel te nemen, geven we een scherpere richting aan het onderzoekend vermogen in lerarenopleidingen. Het onderzoekend vermogen staat dan in het teken van de ontwikkeling van betrokken handelen. We kunnen bedachtzaamheid over dit handelen organiseren. En we kunnen deze collectieve bedachtzaamheid ondersteunen met behulp van kennis- en vaardigheden op het gebied van onderzoek. Het werkveld en de lerarenopleidingen vormen in deze ontwikkeling een krachtig collectief. Enthoven presenteert in haar model voor ‘de Pedagogiek als Betrokken handelingswetenschap’ een uitwerking van dit krachtig collectief. Ook presenteert zij haar onderzoeksagenda die in het teken staat van het ontwerpen en onderzoeken van dit model in de praktijk.
 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de lectorale rede kan via deze website. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze lectorale rede aanwezig te zijn. Aansluitend is er een programma met workshops waarin de vertaling naar het onderzoek en de beroepspraktijk ervaren kan worden. Ook de workshops zijn op de website te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids