Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Onderwijs stemmen met grote meerderheid in met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao PO. Dit melden zij op hun website.

De AOb was de eerste die de cijfers van de ledenpeiling bekend maakte: 87 procent van de leden kan zich vinden in de afspraken die vorige week gemaakt zijn. CNV Onderwijs en AVS volgden gisteren met respectievelijk 91 procent en 89 procent. Wel staan de meeste leden nog steeds achter de aangekondigde tweedaagse staking eind januari.
 
Het wachten is nog op de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en FNV. De PO-Raad volgt begin januari.   
 

Cao PO

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere loonsverhoging: het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. De bonus bedraagt 875 euro bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan. Ook zijn er nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor schooldirecteuren en onderwijsondersteuners, die meer recht doen aan hun complexer geworden takenpakket.
 
Door: Nationale Onderwijsgids