Normal_werk__laptop__thuis__pc__koffie

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. Het aantal mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken is toegenomen van 2,8 miljoen in 2013 naar 3,3 miljoen in 2018. Het aandeel thuiswerkers was het grootst in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Groot-Amsterdam. Het laagst was dit in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen, waar iets meer dan een kwart van de werkenden gewoonlijk of incidenteel thuiswerkt. Tevens komt naar voren dat regionale verschillen in thuiswerk gerelateerd zijn aan verschillen in onderwijsniveau. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS in de publicatie De regionale economie 2018.

Bijna twee derde van de thuiswerkers is hoogopgeleid

Regionale verschillen in thuiswerk gaan samen met verschillen in onderwijsniveau. Van de thuiswerkers was 65 procent hoogopgeleid in 2018, van de niet-thuiswerkers was dit 24 procent. Hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd in de Randstad en in stedelijke gebieden daarbuiten. Zo was in de Agglomeratie Haarlem de helft van de werkzame beroepsbevolking hoogopgeleid. Buiten de Randstad kent ook Overig Groningen met 42 procent relatief veel hoogopgeleiden.
 

Vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers

De ene bedrijfstak, zoals de financiële dienstverlening, met bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, leent zich beter voor thuiswerk dan de andere, zoals de horeca. Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers. Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening. In de vijf bedrijfstakken met de meeste thuiswerkers is meer dan een kwart van de werkgelegenheid in de regio’s Amsterdam, Delft en Westland en Utrecht geconcentreerd.
 

Reisduur

Het CBS ziet ook dat thuiswerken populair is in gebieden aar mensen een lange reistijd hebben naar hun werk. In regio’s in de Randstad gaat een lange gemiddelde reisduur vaak samen met relatief veel thuiswerkers, zoals in de Agglomeratie ’s-Gravenhage, waar de reisduur met gemiddeld 36 minuten het langst is. Ook Groot-Amsterdam (34 minuten) en Delft en Westland (34 minuten) kennen veel thuiswerkers. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids