Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

In het bijzonder onderwijs bestaat de optie om bepaalde docenten te weigeren. Dit kan botsen met de mensenrechten. Dat concludeert Niels Rijke van de Universiteit Utrecht in zijn promotieonderzoek over identiteitsgebonden benoemingsbeleid. Dit meldt de Universiteit Utrecht. 

Kan iemand die een homoseksuele relatie heeft, ongehuwd samenwoont, gescheiden is, of afwijkende geloofsopvattingen heeft, werken op een school voor bijzonder onderwijs? Deze vragen zorgen in Nederland van tijd tot tijd voor maatschappelijke en politieke discussie.
 
Op 25 november promoveert Niels Rijke aan de Universiteit Utrecht bij het departement Rechtsgeleerdheid. Hij verdedigt zijn onderzoek naar identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. De titel van zijn proefschrift luidt: Een voortdurende schoolstrijd - Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. 
 

Benoemingsbeleid

Deze studie naar het benoemingsbeleid richt zich zowel op het voorportaal (sollicitatie), de periode gedurende het dienstverband (en eventuele conflicten en dreiging van ontslag), als de achterdeur (ontslag of niet-verlenging van het contract). Zowel beleid van reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke als evangelische scholen is onderzocht, vanuit het perspectief van zowel scholen als personeel. 

 

Botsen van mensenrechten

Het onderzoek beschrijft hoe ten aanzien van identiteitsgebonden benoemingsbeleid verschillende mensenrechten kunnen botsen, zoals de vrijheid van onderwijs en het recht op gelijke behandeling. Deze botsingen vinden plaats in internationaal, Europees en nationaal recht, zowel in wetgeving als jurisprudentie, en hangen met elkaar samen. Aangezien er geen hiërarchie is tussen de botsende rechten wordt er een balans gezocht. Dat gaat gepaard met maatschappelijke en politieke strijd over de wetgeving en interpretatie daarvan. 
 

Een voortdurende schoolstrijd

Bij de botsingen tussen mensenrechten komen ook conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren. Deze thematiek is een strijdtoneel tussen seculier-liberalen en orthodox-protestanten. Daarnaast zijn de verschillen tussen en ontwikkelingen binnen orthodox-protestantse gemeenschappen een relevante verklarende factor. Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten is een strijdperk van een voortdurende schoolstrijd, zowel binnen de samenleving als binnen orthodox-protestantse scholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids