Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Dat het budget van middelbare scholen de afgelopen twintig jaar minder aan docenten is uitgegeven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Hoewel de overheid in deze periode de uitgaven aan het onderwijs vergrootte, daalde het bedrag dat naar het docentensalaris ging. Dit meldt de Volkskrant.

In Nederland wordt het onderwijsgeld via de lumpsum verdeeld. Scholen krijgen een geldbedrag tot hun beschikking, dat ze naar eigen inzicht mogen verdelen. Critici, waaronder docenten, geven aan dat het geld op deze manier te gemakkelijk aan zaken buiten het leslokaal wordt besteed. Docenten ervoeren dat de werkdruk steeds meer toenam, maar zagen dat het geld van de school daar niet aan werd besteed.
 
De krant onderzocht voor het eerst hoeveel geld er deze jaren aan docenten is uitgegeven. Het ministerie van het Onderwijs houdt deze getallen vanaf 2009 bij. Van de tijd daarvoor zijn er volgens het ministerie geen betrouwbare cijfers. 
 
Wel is er de afgelopen twintig jaar meer geïnvesteerd in niet-onderwijzend personeel. Het aantal overig personeel op scholen is de afgelopen decennia gestegen Het ministerie geeft daarom aan dat het niet per definitie zorgelijk is wanneer er minder geld aan docenten is uitgegeven, bijvoorbeeld als dat geld naar leermiddelen of onderwijsondersteunend personeel is gegaan.
 
Het salaris van docenten is echter al lange tijd een onderwerp van discussie. Tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week werd door de oppositie meer geld geëist om het lerarentekort tegen te gaan. Premier Rutte gaf aan te willen kijken of er voor volgend jaar al eenmalig extra geld beschikbaar is om het lerarentekort tegen te gaan. Hij wil dan wel dat in de sector een nieuwe cao wordt gesloten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids