Normal_koning__willem-alexander

Zojuist heeft Koning Willem-Alexander de troonrede uitgesproken. Op deze Prinsjesdag kwamen ook het onderwijs en het lerarentekort kort ter sprake.

In de troonrede spreekt de Koning over de bevrijding en over de tijd erna. “Nederland is na de bevrijding met hard werken opgebouwd door de generaties voor ons. Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties na ons. In het hart van het regeerakkoord ligt daarom de ambitie te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen.”
 

Lerarentekort en zij-instroom

Over het onderwijs zegt Willem-Alexander het volgende: “De regering realiseert zich terdege dat niet elk vraagstuk met een financiële injectie meteen is opgelost. Zo is er een forse extra investering gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker te maken, met een lagere werkdruk en meer werkplezier als resultaat. Ook zien we een toenemende belangstelling voor de pabo en voor zij-instroom in het primair onderwijs. Desondanks blijft het probleem van het lerarentekort nijpend. De regering blijft bevorderen dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen.”
 
De Koning sluit de troonrede af met de woorden van de 96-jarige oud-Engelandvaarder Rudi Hemmes: “Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.” Deze woorden zijn niet alleen inspirerend, volgens de Koning. “Het is een opdracht aan ons allen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid