Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De bindingstoelage wordt jaarlijks uitgekeerd aan onderwijspersoneel dat al enige tijd werkzaam is in het onderwijs en aan het maximum van de salarisschaal zit. De extra vergoeding is bedoeld om docenten te behouden voor het onderwijs.

Voor wie?

De bindingstoelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008/2009, aldus Ambtenarensalaris.nl. Het is bedoeld voor medewerkers in het primair en voorgezet onderwijs en in het mbo om hen te behouden voor het onderwijs. Voorwaarde voor het ontvangen van de uitkering is dat een docent aan het maximum van zijn salarisschaal zit en voldoende functioneert. 
 

Wanneer?

De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald. Sinds dit jaar is de bindingstoelage voor het primair onderwijs verwerkt in de nieuwe salarisschalen. Deze vergoeding worden daarom niet meer apart uitbetaald. In de nieuwe cao worden alleen het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de uitkering voor de Dag van de Leraar nog apart uitbetaald. 
 

Hoeveel?

In 2018 kreeg een leerkracht in het primair onderwijs 760 euro als bindingstoelage. Onderwijsondersteunend personeel in schaal 9 en personen werkzaam in een directiefunctie konden 233 euro tegemoet zien. Sinds dit jaar is de toelage dus onderdeel van het salaris geworden.
 
Een docent in het voortgezet onderwijs krijgt deze maand, op basis van de cao VO 2018 – 2019, 1525 euro. De bindingstoelage voor onderwijsondersteunend personeel in schaal 9 en medewerkers in een directiefunctie bedraagt 253 euro.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Ambtenarensalaris.nl