Normal_geld
In maart 2020 ontvangt de Tweede Kamer een onderzoeksrapport over de doelmatigheid en toereikendheid van de lumpsumbekostiging. Dit laten ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob weten in een brief. Dit meldt VOS/ABB.
 
Gedurende de behandeling van de OCW-begroting 2019 werd vermeld dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar de lumpsumbekostiging. De ministers laten nu weten dat een adviesbureau de opdracht gekregen heeft het onderzoek uit te voeren. 
 
Het rapport heeft als doel een meerwaarde te leveren in de politieke en maatschappelijke discussie over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging. Tevens moet het praktische aanknopingspunten leveren om het gesprek over doelmatigheid en toereikendheid voort te zetten. 
 
lum