Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Door het lerarentekort in het primair onderwijs neemt de zomerpiek van het aantal werkloze docenten in de Werkloosheidswet (WW) af. Onderwijsminister Arie Slob laat dit in antwoord op Kamervragen van D66 weten. Dit meldt VOS/ABB.

Paul van Meenen, Kamerlid van D66, vroeg aan minister Slob wat hij ervan vindt dat het primair onderwijs het sterkste seizoenspatroon kent wanneer het over werkloosheid gaat en er een piek is gedurende de zomervakantie.
 
Slob antwoordde dat de piek deels verklaard kan worden door de wisseling van het schooljaar. Zijn voorspelling is dat de WW-piek in het primair onderwijs zal afnemen door het lerarentekort. In 2018 was de zomerpiek in het primair onderwijs reeds met 38 procent afgenomen ten opzichte van 2017, laat hij weten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids