Normal_samen__afspraak

Welke succesfactoren zijn er voor onderzoekssamenwerking van po-, vo- en mbo-scholen met instellingen voor hoger onderwijs? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (Onderwijsadvies & Training) keken naar bestaande samenwerkingsverbanden, op zoek naar gemeenschappelijke elementen. Zij vonden vier succesfactoren. Dit meldt NRO.

1. Combinatie van een gemeenschappelijk doel met een eigen belang

De participanten in de bestaande werkplaatsen hebben zowel een gemeenschappelijk doel als een belang voor de eigen school/ instelling. Het gemeenschappelijk doel is om door zorgvuldig praktijkgericht onderzoek tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs te komen in de deelnemende po-, vo- of mbo-scholen. Het belang voor de school zit in het inbrengen van een relevante vraag uit de praktijk. Voor de hogeschool of universiteit kan het belang meerledig zijn. Bijvoorbeeld bijdragen aan de wetenschappelijke kennisbasis (lectoraten en universiteiten). Of het aanleren van onderzoeksvaardigheden bij toekomstige leraren (pabo’s en lerarenopleidingen). Onderzoekers van de universiteiten krijgen door het nauwe contact met de scholen meer inzicht in de onderwijspraktijk.
 

2. Communityvorming

Regelmatig bij elkaar komen is essentieel om onderling vertrouwen op te bouwen. Het helpt ook als je elkaars taal spreekt. De onderzoekers zagen echte ‘boundary crossers’: medewerkers die behoren tot de community van de school, en die tegelijkertijd ook behoren tot de community van een universiteit of hogeschool.
 

3. Draagvlak en een lerende cultuur

Om tot schoolontwikkeling te komen, moeten de resultaten verder reiken dan alleen tot de betrokken leraar-onderzoekers op de scholen. Ook andere leraren moeten bereid zijn om nieuwe inzichten daadwerkelijk te implementeren in hun eigen onderwijs. Het delen van de onderzoeksresultaten op school is dan belangrijk alsmede een directie die dit inhoudelijk onderstreept en faciliteert.
Starten met een enthousiaste groep die zichzelf zichtbaar maakt door de successen te delen, kan helpen. Ook het aansluiten bij een vraagstuk dat in de praktijk door veel leraren als urgent wordt ervaren, zal tot meer draagvlak en enthousiasme leiden.
 

4. Duurzaamheid /tijd

Succesvolle samenwerking vergt een lange adem. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en een echte community te vormen. En het kost tijd om samen tot een werkwijze te komen waarbij ieders belang wordt meegenomen en een gemeenschappelijk doel wordt bereikt. De onderzoekers adviseren dat de samenwerkingspartners, wanneer een subsidie eindigt, met elkaar nagaan wat de samenwerking kost en oplevert, zowel in gemeenschappelijkheid als voor iedere partner afzonderlijk. En dat zij samen bekijken of en hoe de kosten gedekt kunnen worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids