Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Minister Slob blijft erbij dat een vierdaagse schoolweek alleen als noodoplossing mag fungeren. Dat schrijft hij als antwoord op eerdere vragen van SP-lid Kwint hierover. 

Slob wijst op de handreiking die het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie in november hebben opgesteld waarin de mogelijkheden voor scholen zijn beschreven binnen de geldende wetgeving rond onderwijstijd: een structurele invoering van vierdaagse schoolweken is wettelijk niet toegestaan. Wel mogen scholen voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven maal per jaar een dag uitroosteren, schrijft Slob.
 
In de handreiking staat ook hoe de inspectie handelt bij de inzet van tijdelijke noodmaatregelen. De inspectie vraagt dan altijd eerst naar de aard en achtergrond van de situatie en naar mogelijke oplossingen, volgens Slob.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids