Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Het CBS telt een flexibele schil van 16 procent aan zzp’ers in het basisonderwijs en 17 procent in het voortgezet onderwijs. De Algemene Onderwijsbond vindt dit te hoog, maar de PO-Raad benadrukt dat dit normaal is in deze tijd van lerarentekorten. Juist dan krijgt meer personeel een tijdelijk contract vanwege nieuwe medewerkers en meer banenwissel. Dit meldt Trouw.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt deze percentages te hoog, vooral in deze tijden van lerarentekorten. Volgens voorzitter Liesbeth Verheggen komt deze trend voort uit een angst voor verplichtingen en is het slecht personeelsbeleid. “In het onderwijs denken ze nog steeds: Wat als we straks mensen moeten ontslaan? Maar die gedachte is helemaal niet reëel.” 
 
De PO-Raad zegt dat de cijfers ‘een onjuist beeld geven van de werkelijkheid’ omdat ook de startende leraren zijn meegeteld, naast personeel dat net van baan is gewisseld. Deze mensen krijgen naar verhouding vaak eerst een tijdelijk contract. En  juist door het lerarentekort zou er veel nieuw personeel zijn aangenomen en zou er meer banenwissel plaatsvinden.
 
Een flexibele schil van 17 procent zou gebruikelijk zijn bij overheidssectoren, zoals de provincies, de gemeenten, de politie, de waterschappen en defensie. Het onderwijs is daar dus geen uitzondering op. Wel staan universiteiten daarin scherp bovenaan met 43 procent.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids