Normal_tweede_kamer

Ministers van Onderwijs Van Engelshoven en Slob hebben gereageerd op het begrotingsdebat van 31 oktober. De Nationale Onderwijsgids had twee onderwerpen hierin uitgelicht, namelijk het lerarentekort en de studentenperikelen. Hieronder volgen de reacties van de onderwijsministers hierop. Dit meldt de Tweede Kamer.

Lerarentekort

Tijdens het debat van 31 oktober droegen Kamerleden diverse kortetermijnoplossingen voor het lerarentekort aan. Zo wilden CDA en PvdA weten hoeveel ruimte er is om de lerarensalarissen te verhogen. Volgens Slob is het in een onderhandeling het niet gebruikelijk om dergelijke informatie prijs te geven. De minister wijst erop dat scholen zelf beslissen hoe zij omgaan met het lerarentekort. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij het beschikbare geld inzetten, bijvoorbeeld voor het verkleinen van de klassen. Ook de keuze voor een al dan niet moderne onderwijsvorm is aan de scholen zelf, zegt Slob naar aanleiding van het idee van de PVV om “de onderwijsvernieuwers eruit te gooien”.
 

Studenten

Kamerleden uitten hun zorgen over de toegenomen stress en prestatiedruk waar studenten mee kampen.  Van Engelshoven wil meer onderzoek, maar ziet ook heil in het beter bekend maken van al bestaande voorzieningen voor mentale ondersteuning van studenten. Zij geeft daarnaast aan met de universiteiten te willen bespreken of de normen voor bindend studieadvies nu te streng zijn. Zij zou het onwenselijk vinden als studenten zich geen fouten meer kunnen permitteren. Groenlinks tenslotte pleitte voor een afstudeertitel voor mbo-studenten, maar Van Engelshoven noemt het “een tikkeltje overbodig”. Wel wil zij met buurlanden in gesprek over de internationale erkenning van mbo-diploma's.
 
Het hele debat in het kort is hier te lezen. De Tweede Kamer stemt op 6 november over de moties en op een nader te bepalen datum over de begroting.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids