Normal_tweede_kamer

De Tweede Kamer besprak gisteren de begroting van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Hieronder worden twee onderwerpen uitgelicht. Op 1 november zullen de ministers van Onderwijs op het debat reageren. Dit meldt de Tweede Kamer.

Lerarentekort

Het lerarentekort stond hoog op de agenda. Kamerleden droegen diverse kortetermijnoplossingen hiervoor aan, zoals de inzet van de ‘stille reserve’ en het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Andere manieren om het docentschap aantrekkelijker te maken zijn volgens Kamerleden het uitbreiden van carrièremogelijkheden voor leerkrachten en het combineren van een baan bij een bedrijf met het docentschap. De PVV pakt het lerarentekort liever aan bij de basis en pleit voor het terugbrengen van de professionele autonomie van de leraar door “de onderwijsvernieuwers eruit te gooien, de bemoeienis van ouders terug te dringen en de invloed van managers te beperken”.
 

Studenten

De bekostiging en huisvesting van (internationale) studenten en de verantwoordelijkheid van de universiteiten hierin was ook een punt van aandacht voor de Kamerleden. Ook werden zorgen geuit over de toegenomen stress en prestatiedruk waar studenten mee kampen en over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in relatie tot de invoering van het leenstelsel. Groenlinks tenslotte pleit ervoor om ook mbo-studenten een afstudeertitel te geven.
 
Het hele debat in het kort is hier te lezen. De behandeling van de begroting wordt op 1 november voortgezet.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids