Normal_rss_entry-153742

De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een eerste rapport over de examenproblemen bij de school.

Het gaat om tekortkomingen bij het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting en de regels uit het examenreglement. Ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet gevolgd.

Geen enkele examenkandidaat had volgens de inspectie het volledige schoolexamen afgerond voordat het centraal examen begon, iets wat wel verplicht is. "Er ontbraken duizenden onderdelen van het schoolexamen'', staat in het rapport.

De inspectie constateert dat het vaak is voorgekomen dat scholieren het cijfer 1 kregen omdat ze niet kwamen opdagen voor een examen. Daar werd geen melding van gemaakt bij de onderwijsinspectie, de schoolleiding en ouders, terwijl dit wel verplicht is. Ouders en leerlingen konden daardoor geen bezwaar maken.

Volgens de onderwijsinspectie kwam het alleen al in het schooljaar 2017/2018 258 keer, bij 117 examenkandidaten, voor dat er een cijfer 1 werd toegekend. "De schoolleiding heeft verzuimd te controleren of docenten de in het schooleigen examenreglement vastgestelde procedures volgden."

Bij VMBO Maastricht werden bij 353 vierdejaars de examens voor de zomer ongeldig verklaard, omdat er van alles mis mee bleek te zijn. Bij alle leerlingen zaten hiaten in de schoolexamens. Inmiddels zijn 289 leerlingen van de school alsnog geslaagd.

Update

Het bestuur van scholenkoepel LVO, waar VMBO Maastricht onder valt, noemt de conclusies van de inspectie terecht. "Alle bevindingen en conclusies uit dit rapport zijn meer dan serieus genomen.'' De bevindingen waren voor het bestuur "meer dan voldoende aanleiding om aan het herstel van deze situatie te werken''.

De onderwijsinspectie komt naar verwachting medio december met nog een rapport over het handelen van het bestuur van de school.

Door: ANP