Normal_poverkleind

De Dyade Bestuursbokaal zal verder worden geprofessionaliseerd en moet een branche-evenement in het onderwijs worden. Dat hebben de leden van BRAVO (branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering) en Dyade afgesproken. De Dyade Bestuursbokaal zal voortaan worden uitgereikt onder de naam Bravo Bestuursbokaal. De Bravo Bestuursbokaal zal jaarlijks in het primair en voorgezet onderwijs worden uitgereikt voor het beste bestuursverslag van Nederland. Dit meldt Dyade.

Al jaren organiseerde Dyade in samenwerking met KPMG, VO-raad, VTOI en Ouders van Waarde de verkiezing van het beste bestuursverslag van Nederland omdat het onderwijs gebaat is bij goede verantwoording. Alle bestuursverslagen werden door een jury beoordeeld aan de hand van een aantal vastgestelde criteria, waaronder de kwaliteit van het verslag van de Raad van Toezicht, de werkgeversrol richting de bestuurder, visie op de organisatie, onderwijskwaliteit, meerjaren financiële doorkijk, risicomanagement, continuïteitsparagraaf en de toegankelijkheid van het bestuursverslag.
 
De Dyade Bestuursbokaal zal vanaf dit jaar worden uitgereikt onder de naam Bravo Bestuursbokaal. De Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) heeft 8 aangesloten leden. De aangesloten leden vertegenwoordigen ongeveer 65 procent van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs. De branchevereniging treedt in gesprek met onder andere het ministerie van onderwijs, het Vervangingsfonds, de Belastingdienst, de PO-Raad en de VO-raad.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids