Normal_rss_entry-151517

"In de troonrede vraagt onze koning zich af of 'wij en onze kinderen kunnen blijven rekenen op goed onderwijs’. Het antwoord op die vraag staat in de Miljoenennota en is 'nee’, stelt Liesbeth Verheggen, voorzitter van Algemene Onderwijsbond (AOb) in reactie op de begroting 2019.

"De economie groeit, maar onderwijs profiteert daar niet van mee'', zegt Verheggen. "Een forse investering in het onderwijs, die hoognodig is, blijft uit. En dat terwijl scholen moeten overgaan op een vierdaagse lesweek omdat er geen leraren genoeg zijn.''

Uit de macro-economische verkenningen van het CPB blijkt dat het percentage van onze welvaart dat naar onderwijs gaat, gestaag daalt. Van 5,2 procent in 2016 naar 5,0 in 2019. "De nood is hoog'', zegt Verheggen. Na de nullijn van de crisisjaren worden er af en toe wel stappen gezet, maar de echte inhaalslag blijft uit.''

Intussen beloven ministers Slob en Van Engelshoven 'op volle kracht’ aan het lerarentekort te werken. Hun hoop is er op gericht dat deeltijders massaal méér gaan werken. "Mijn suggestie: probeer het eens met minder werkdruk en meer salaris'', zegt Verheggen.

Iets milder is de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs. "Met zijn begroting voor 2019 bevestigt het kabinet de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs, onder meer in het regeerakkoord. Met dank aan de toegezegde werkdrukmiddelen en extra geld voor salarissen heeft de sector inmiddels eerste belangrijke stappen kunnen zetten om het lerarentekort te lijf te gaan'', constateert de PO-Raad.

Door: ANP