Normal_kind_geld

Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is. Toch nemen scholen in voornamelijk de Randstad steeds meer leraren aan via een uitzendbureau. Ze kunnen niet anders meer. Dit meldt Trouw.

Uitzendbureaus en leraren maken dankbaar gebruik van het oplopende lerarentekort. Voor leraren is het aantrekkelijk om via een uitzendbureau te werken: ze krijgen goed betaald, hoeven alleen maar ‘hun lesje af te draaien’ en krijgen extraatjes zoals bijvoorbeeld een lease-auto.
 
De uitzendbureaus zijn zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs actief, al hebben middelbare scholen meer met ze te maken. Dat komt waarschijnlijk doordat een vervanger in het middelbaar onderwijs lastiger is te vinden vanwege de specifieke vakkennis die een docent moet hebben.
 
Scholen raken zo steeds afhankelijker van uitzendbureaus, niet alleen voor tijdelijke vervanging maar ook steeds meer voor reguliere vacatures. Steeds meer onderwijsgeld komt daardoor in het laatje van commerciële bureaus. Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zag het kostenplaatje voor uitzendbureaus in 6 jaar tijd stijgen van 2 miljoen naar 4,5 miljoen euro. En nog zijn er vijftien tot twintig vacatures niet ingevuld. 
 
Er gaat dus steeds meer onderwijsgeld naar commerciële bureaus. Toch wil de Tweede Kamer voorlopig nog geen maximumbedrag vaststellen dat schoolbesturen mogen uitgeven aan uitzendkrachten. In een motie van april dit jaar hadden Tweede Kamerleden Kwint en Westerveld hierom gevraagd. Zij waren bang dat te veel onderwijsgeld zou ‘weglekken’ naar de uitzendbureaus. Deze motie heeft het echter niet gehaald.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids