Logo_normal_primair_onderwijsraad_po-raad_logo

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de cao PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maakten ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers definitief op 1 september van kracht. Dit meldt de PO-Raad.

Meer dan twee derde van de leden van de PO-Raad heeft de afgelopen weken gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Voorzitter Rinda den Besten: “Wat fijn dat zoveel schoolbesturen uit onze achterban hun stem laten horen. Dat vind ik goed nieuws. Daarnaast ben ik natuurlijk blij dat het akkoord is aangenomen. We hebben echter ook bezwaren tegen deze cao gehoord. Zowel van vóór- als tegenstemmers. Die nemen we natuurlijk mee in het vervolgtraject.’’ De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2019.
 
Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5 procent. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3 procent en 9,5 procent op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner. Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.
 
De PO-Raad kent 871 stemgerechtigde schoolbesturen. Ruim twee derde van de leden heeft een stem uitgebracht. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is ruimschoots het geval. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids