Normal_klaslokaal345

Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Scholen die hun onderwijs anders organiseren lijken weinig last te hebben van een lerarentekort. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. Dit meldt Arbeidsmarktplatform PO.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “We weten dat de lerarentekorten overal toenemen, maar deze analyses maken per regio de belangrijkste oorzaken duidelijk. Daarmee kunnen scholen en pabo’s samen keuzes maken om tekorten aan te pakken. (…) Scholen die hun onderwijs anders organiseren lijken verder weinig last te hebben van een lerarentekort. Waar meerdere leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires als team verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen, daalt de ervaren werkdruk en stijgt de werktevredenheid. En het is mooi dat de voorinschrijvingen voor de pabo op een aantrekkende belangstelling wijzen."
 

Grootste tekort in Noord-Holland en Rotterdam/Rijnmond

In 2018 komt het lerarentekort uit op circa 1.300 fte en dit loopt naar verwachting op tot ruim 4.600 fte in 2023. Alle regio’s krijgen te maken krijgen met deze stijging, die in omvang wel van elkaar verschilt. De grootste tekorten worden in 2023 verwacht in Noord-Holland en Rotterdam/Rijnmond. Zo loopt het tekort in Noord-Holland in 2023 op tot circa 890 fte. Dat komt vooral door de arbeidsmarktsituatie in Amsterdam, waar op dat moment een tekort van 475 fte wordt voorspeld. Maar ook in de regio’s met een leerlingenkrimp stijgt waarschijnlijk het tekort. Voor Limburg bijvoorbeeld bedraagt het voorspelde tekort ruim 200 fte in 2023.
 

Veel 55-plussers

Het lerarentekort ontstaat in veel regio’s door een combinatie van factoren. Veel regio’s kennen een aanzienlijk deel leraren van 55 jaar of ouder, die de AOW-gerechtigde leeftijd gaan bereiken en het onderwijs verlaten. In Noord-Holland bijvoorbeeld is nu een kwart van de leraren 55-plusser. Hoewel de instroom van nieuwe pabo-studenten tussen 2016 en 2017 landelijk weer stijgt, zal de instroom van nieuwe leraren onvoldoende zijn voor de vraag. In veel regio’s remt de leerlingenkrimp de vraag iets, maar in de vier grote steden stijgt juist het aantal leerlingen.
 
De vergrijzing speelt zeker ook bij schoolleiders. In sommige regio’s is meer dan de helft ouder dan 55 jaar. Ook voor schoolleiders moeten scholen daarom de komende jaren opvolgers zoeken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids