Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Van elke duizend te werken dagen zijn er 49 verzuimd wegens ziekte. Dit komt vooral door de griepepidemie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het verzuim lag op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten van werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.
 
In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5 procent lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Het minste verzuim is er in de horeca. Sinds het derde kwartaal van 2008 heeft deze bedrijfstak het laagste ziekteverzuimpercentage (2,3). Het onderwijs had een bovengemiddeld ziekteverzuim van 5,9 procent.
 
Op grond van de cijfers over 2017 en eerdere jaren is wel duidelijk dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte. Vier op de tien noemen dit als reden om ziek thuis te blijven.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids