Normal_kind_geld

De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit. Dit is een direct gevolg van kabinetsbeleid in met name de hoogte van de salarissen. Dat vinden leraren uit het Onderwijspanel van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Dit meldt de Jaarbeurs.

Het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet met daarin onderwijspartij D66 wordt negatiever beoordeeld dan dat van het vorige kabinet. Dit blijkt uit de raadpleging van het Onderwijspanel, waar het onderwijsveld periodiek haar mening geeft over actuele onderwerpen. Het Onderwijspanel bestaat uit 1500 professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en mbo. 
 
Meer dan de helft (55 procent) van de respondenten oordeelt negatief op de stelling 'Het huidige kabinet geeft mij meer vertrouwen met betrekking tot het onderwijsbeleid dan het vorige'. Drie kwart van het onderwijsveld heeft er weinig vertrouwen in dat er op korte termijn kleinere klassen komen. Ook zien zes van de tien respondenten hun salarissen de komende jaren niet omhoog gaan.
 
Slechts 38 procent van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat de kwaliteit van het huidige onderwijs hoog is. Twee jaar geleden was dat nog 52 procent. De helft van de ondervraagden legt een direct verband tussen salariëring en de onderwijskwaliteit.
 
Het Onderwijspanel is een initiatief van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), om periodiek de stand in onderwijsland te meten. De eerstkomende NOT wordt van 22 tot en met 26 januari gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids