Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De VSNU heeft met vier vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de ongeveer 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland. De looptijd van de cao is van 1-7-2017 tot en met 31-12-2019. Dit meldt FNV.

Het akkoord bevat onder andere afspraken over een structurele loonsverhoging van 2 procent op 1 mei 2018 en 2,6 procent op 1 februari 2019. In september komt daar nog een eenmalige uitkering van  bruto 0,6 procent van het jaarsalaris bij op. Naast meer perspectief voor junior docenten en postdocs verankeren de cao-partijen ‘een leven lang leren’ in het loopbaantraject voor ondersteunende functies. Ook kunnen medewerkers die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken 0,2 fte of 0,4 fte minder gaan werken tegen een beloning van 85 procent respectievelijk 70 procent van het oorspronkelijke salaris, met behoud van de volledige pensioenopbouw. 
 
Naast bovengenoemde elementen zijn er ook afspraken gemaakt over de implementatie van werkdrukplannen, de verlenging van aanstellingen van promovendi die te maken krijgen met zwangerschap of ouderschapsverlof en een pilot ombudsman bij minimaal 3 universiteiten. Het akkoord is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen de werkgevers en werknemerspartijen, waar het uitgangspunt is geweest om gezamenlijk te kijken naar de behoeften van de sector en de medewerkers. Uiterlijk per 30 juni aanstaande besluiten de partijen – na het raadplegen van hun achterbannen - of dit akkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids