Normal_rss_entry-136902

De Onderwijsraad wil dat er een werk- en taakgroep komt om zich te buigen over het tekort aan leerkrachten. De onderwijsministers zouden hiervoor de regie en de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. De raad doet het klemmende verzoek om een taskforce in een brief aan die bewindslieden.

De raad noemt het tekort aan onderwijzenden een groot en urgent maatschappelijk vraagstuk en vreest dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. Reeds genomen maatregelen hebben vooralsnog onvoldoende effect gehad, stelt de raad vast. Er moet ook niet alleen worden nagedacht over oplossingen op lange termijn, maar ook over aanpak op korte termijn.
 
"Het is opvallend dat de aanpak van de lerarentekorten niet in het regeerakkoord is genoemd en dat er geen centrale regie wordt gevoerd om dit urgente probleem aan te pakken", schrijft de raad. De bewindslieden moeten nog zien wat een taskforce kan toevoegen: "Via de Aanpak Lerarentekort werken we samen met werkgevers, vakbonden, lerarenopleidingen, gemeenten, transfercentra en vele anderen op volle kracht om het lerarentekort tegen te gaan. We gaan graag met hen in gesprek wat een taskforce zoals de Onderwijsraad die voor ogen heeft extra kan opleveren."
 
De Onderwijsraad zelf komt dit najaar met een advies over de loopbanen van leraren, dat nieuwe perspectieven moet bieden.
 
Door: ANP