Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Er komt geen maximumbedrag dat schoolbesturen mogen uitgeven aan uitzendkrachten. Een ingediende motie van Tweede Kamerleden Kwint en Westerveld hierover heeft het niet gehaald. Dit meldt VOS/ABB.

Kwint en Westerveld hadden een motie ingediend tegen het onbeperkt inhuren van uitzend- en detacheringskrachten vanuit de lumpsum. Ze waren bang dat te veel onderwijsgeld zou ‘weglekken’ naar de uitzendbureaus. Volgens de Kamerleden kapen de bureaus leraren die al in loondienst zijn weg op scholen, door bijvoorbeeld hogere salarissen te bieden, “waarmee het lerarentekort op scholen wordt vergroot en deze scholen uiteindelijk weer via die bureaus het tekort moeten opvullen.” 
 
Ze verzochten de regering daarom om een maximum te stellen aan het lumpsumbedrag dat een school mag uitgeven aan uitzendkrachten, maar een meerderheid van de Tweede Kamer kon daar niet achterstaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids