Normal_school__schoolbord__klas

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. In het onderwijs daalde het aantal banen juist met 2000. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Dit meldt het CBS. 

Het aantal vacatures loopt op, terwijl het aantal mensen dat werkloos is afneemt. Hierdoor verkeert de arbeidsmarkt nu voor het eerst sinds de hoogconjunctuur van 2007-2008 weer in de fase van een gespannen arbeidsmarkt. Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod van arbeid relatief laag is. 
 
In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. Het aantal banen groeit nu bijna vier jaar op rij. In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid het afgelopen kwartaal verder aan (+14 duizend), net als in de zorg (+11 duizend) en de zakelijke dienstverlening (+11 duizend). In deze bedrijfstakken is de werkgelegenheid het grootst. In de overige bedrijfstakken bleef het aantal banen het afgelopen kwartaal min of meer stabiel. Het onderwijs is met een daling van 2000 banen samen met de landbouw en visserij en de industrie hekkensluiter.
 
Dankzij een oplopend aantal vacatures steeg de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, van 26 naar 27 in het afgelopen kwartaal. In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 57 het hoogst. De vacaturegraad is het laagst in het onderwijs, met 10 vacatures per duizend banen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids