Normal_erasmus_universiteit_rotterdam__2_

Vermindering van regeldruk, het organiseren van trainingen en een goede balans voor wetenschappers tussen onderzoek en onderwijs: een greep uit de maatregelen die de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende jaren neemt om de werkdruk met en bij haar medewerkers te beheersen. Onlangs is het plan ‘Aanpak werkdruk EUR’ vastgesteld. Dit meldt de Erasmus Universiteit.

De Erasmus Universiteit kiest voor een aanpak waarbij de medewerker en het team centraal staan. Werkdruk zal dan ook een thema worden dat zowel in teams als met individuele medewerkers besproken gaat worden.

Voor wetenschappers gaat het vaak om een goede balans tussen onderwijs, onderzoek en administratieve taken. Daarbij blijkt dat niet alleen de hoeveelheid werk van invloed is, maar ook de verdeling daarin tussen die drie en hoe het geheel wordt ondersteund. Wat daarnaast telt is de invloed die onderzoekers en docenten hebben op de onderlinge taakverdeling in het team.

Faculteiten nemen maatregelen om de balans tussen onderwijs en onderzoek te verbeteren, bijvoorbeeld door wetenschappers meer tijd te bieden om onderzoek te doen of het organiseren van een periode waarin ze zich geheel op onderzoek kunnen richten.

Ook gaat de Erasmus Universiteit tijdsintensieve administratie aanpakken door eenvoudiger ‘selfservice-tools’. Doel: tijdwinst en meer gebruiksgemak. Verder worden er voor leidinggevenden gerichte trainingen georganiseerd omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van werkdruk.

De uitvoering van het plan ‘Aanpak werkdruk EUR’ is begin 2018 gestart en wordt in samenhang met de plannen van faculteiten de komende twee jaar intensief gemonitord en besproken met de medezeggenschap.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids