Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Afgelopen week is Talis 2018 van start gegaan, een internationaal vergelijkend onderzoek onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Nederland doet voor de derde keer mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het eerst in het basisonderwijs. Dit meldt de PO-Raad.

Aan Talis 2018 werken vijftig landen mee. Talis is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en vindt eens in de vijf jaar plaats. Talis 2018 richt zich onder andere op de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren en facilitering daarvan vanuit de school, de lesstijlen van leraren, hun didactische en pedagogische opvattingen en belemmeringen die schoolleiders en leraren ervaren in het uitoefenen van hun beroep. Hierin kunnen landen van elkaar leren.
 
Voor het Nederlandse onderzoek zijn 200 basisscholen en 150 middelbare scholen geselecteerd. Zij krijgen een eigen schoolrapportage, zodat zij zichzelf kunnen vergelijken met de andere scholen in binnen- en buitenland. De OESO publiceert in 2019 het eindrapport. Daarnaast brengt Nederland nationale rapporten uit voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids