Normal_van_yperen

Hoe kan talent en creativiteit herkend worden, welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal kunnen presteren en plezier hebben in de sport, en hoe kunnen de mentale aspecten van sport en presteren verder gestimuleerd worden? Deze vragen staan centraal in de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology van Nico van Yperen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Van Yperen is de eerste hoogleraar in Nederland die zich primair richt op de psychologie van sport en presteren. Dit meldt de RUG.

Nico van Yperen was hiervoor hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen die leerstoel lag er al een sterke focus op motivatie, sport en talentontwikkeling, onder andere met de mastertrack Talent Development & Creativity. Met deze nieuwe leerstoel zet de RUG hier nog sterker op in.

Tevens is de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology nauw verbonden met het Sport Science Institute Groningen (SSIG), een netwerkorganisatie waarin de gemeente Groningen, UMCG, Hanzehogeschool en RUG al het sportonderzoek en -onderwijs in Groningen bij elkaar brengt en verbindt met de sportpraktijk. Van Yperen zit namens de RUG in het SSIG-managementteam en draagt met zijn vak Sport and Performance Psychology bij aan de minor Sport Science voor Bachelor studenten aan de RUG.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids