Logo_logo_windesheim

Windesheim heeft Dorien Graas als lector Jeugd en Peter Nikken als lector Jeugd & Media geïnstalleerd. Beide lectoren stellen in hun onderzoek het pedagogisch handelen van professionals in het jeugdwerk en onderwijs centraal.

Pedagogische relatie

Met de verschuiving van de jeugdzorg en passend onderwijs naar gemeenten wordt meer belang toegekend aan het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. Kwesties waar professionals mee te maken kunnen krijgen in relatie tot ouders of medeopvoeders, zijn bijvoorbeeld cyberpesten, gedragsproblemen of vechtscheidingen.

Dorien Graas richt zich in haar onderzoek als lector specifiek op de pedagogische relatie tussen professionals onderling en professionals versus ouders. Zij pleit ervoor in die pedagogische relatie vanuit het belang van het kind te redeneren. “Iedere bestuurder van een jeugdinstelling of hulpverlener kan het eigen handelen toetsen door zich af te vragen of hij of zij op dezelfde manier zou handelen als het om hun eigen kind gaat”, zegt Dorien Graas. De inzichten uit haar onderzoek deelt zij met docenten en studenten van de opleiding social work bij Windesheim.

Nieuwe opleiding Expertcoach Mediaopvoeding

Peter Nikken richt zich in zijn onderzoek als lector Jeugd & Media op professionals die zich bezighouden met mediaopvoeding en mediawijsheid. “Via scholing kun je het pedagogisch bewustzijn van professionals vergroten, hen een pedagogisch instrumentarium bieden”, aldus Nikken.

Bij Windesheim is hij nauw betrokken bij de succesvolle minor Child & Media waarmee toekomstige beroepskrachten in het onderwijs en de jeugdzorg beter om kunnen gaan met opvoedvragen over kind en media. De minor heeft een zeer praktische insteek zodat studenten inzicht krijgen wat er speelt bij beroepskrachten die met kinderen werken en die twijfels hebben over kwesties rondom mediaopvoeding. Voor externen die al als professional in de praktijk werken, komt daar vanaf volgend studiejaar het opleidingstraject Expertcoach Mediaopvoeding bij. Bij veel scholen en instellingen is daar behoefte aan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids