Normal_rss_entry-112823

Leraren in het basisonderwijs en burgerpersoneel van Defensie verdienen doorgaans minder dan mensen met een vergelijkbare baan in het bedrijfsleven. Wie bij de provincie, de rechterlijke macht, als agent of als militair werkt is juist beter af dan zijn evenknie die niet in overheidsdienst is, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De lonen die de overheid uitbetaalt, verschilden het afgelopen decennium gemiddeld genomen niet van die in het bedrijfsleven. Met een lagere opleiding en een beroep met een lagere status kun je vaak meer verdienen in overheidsdienst. Bij hogeropgeleiden is dat juist omgekeerd.

De onderzoekers tekenen wel aan dat het moeilijk is in te schatten wat een leerkracht in het bedrijfsleven kan verdienen, omdat dat vaak geen exacte tegenhanger kent. Datzelfde geldt voor een militair, die wel meer verdient maar ook zijn leven riskeert.

Leerkrachten kunnen de komende tijd loonsverhoging tegemoetzien. Daarvoor is voor komend jaar 270 miljoen euro uitgetrokken.

Door: ANP