Normal_geld__euro

Een school kan voor herintreders die zij in dienst nemen sinds deze maand subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding van deze herintreders. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed ondersteund en begeleid worden en is de kans op een succesvolle terugkeer groter. Dit melden Rijksoverheid en de Algemene Onderwijsbond.

Het kabinet stelt per herintreder 2500 euro beschikbaar tot een maximum van 500 herintreders. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen als zij een herintreder voor minimaal zes maanden aannemen, zowel met een tijdelijk als vast contract. De herintreder moet minstens twaalf maanden niet werkzaam zijn geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.  
 
De aanvraagperiode loopt van 1 november 2017 tot en met 31 december 2018. Een school mag meerdere keren subsidie aanvragen voor één of meerdere herintreders tegelijk. 
 
Doel van de subsidie is om de zogenaamde stille reserve, bevoegde leerkrachten die niet lesgeven, terug voor de klas te krijgen. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat minimaal 17 duizend mensen met een Pabo of SEN diploma (de lesbevoegdheid voor het primair onderwijs), behaald na 1988, buiten het onderwijs werken en minimaal 14 duizend personen geen baan hebben en niet arbeidsongeschikt zijn. Voor mensen met een lesbevoegdheid voor het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs is dit respectievelijk 32 en 20 duizend. De stille reserve bestaat daarmee minimaal uit 83 duizend personen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids