Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

In de regio Den Haag is een groot tekort aan docenten in het voortgezet onderwijs. Om dit probleem op te lossen wordt er momenteel druk gebrainstormd over de plannen om een eigen docentenopleiding te starten in Den Haag. Dat meldt het AD. 

Met name voor de bètavakken en moderne talen is het in de omgeving Den Haag erg lastig om genoeg docenten te strikken. Het gevolg is dat er steeds meer leraren worden aangenomen die niet bevoegd zijn en dus niet voor de klas mogelijk staan. Het tekort aan docenten heeft vooral te maken met een stijging van het leerlingenaantal. Omdat deze trend ook voor de komende jaren verwacht wordt, is het lerarentekort dus nog lang niet opgelost.

De Haagse scholen doen er desondanks alles aan om het probleem zo snel en goed mogelijk op te lossen. Wellicht dat een eigen lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs uiteindelijk de meeste uitkomst kan bieden. Plannen hiervoor waren er al langer, maar worden nu echt serieus onder de loep genomen. Dat komt onder meer door de komst van het nieuwe kabinet met Ingrid van Engelshoven (D66) als minister van Onderwijs. Als voormalig onderwijswethouder in Den Haag was zij in het verleden al positief over een Haagse lerarenopleiding.

Voor de komst van Van Engelshoven was er vanuit het ministerie namelijk weinig animo voor de eigen Haagse lerarenopleiding, omdat er al genoeg opleiding in de Randstad zouden zijn, waaronder in Rotterdam. Arno Peters, voorzitter van VO Haaglanden, denkt echter dat studenten die een opleiding volgen in Rotterdam niet naar Den Haag willen en zullen afreizen voor een stageplek. Deze te grote reisafstand is volgens hem niet aantrekkelijk.

Er wordt in Den Haag nu flink gelobbyd om de plannen goed te laten keuren door het ministerie. De hoop is dat de nieuwe onderwijswethouder in Den Haag, Saskia Bruines, hierin de leiding neemt. Bruines is in elk geval voor het plan: “Studeren in een stad betekent vaak dat diegene ook gaat werken in de stad. Dat is een belangrijke reden om een Haagse lerarenopleiding na te streven”, aldus de wethouder.

Hogescholen in Den Haag, Rotterdam en Utrecht zien echter niet veel in de plannen van Den Haag, ook vanwege de al bestaande opleiding in Rotterdam. Meer na- en omscholingsopleidingen voor docenten in Den Haag is volgens een woordvoerder een aannemelijker idee.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids