Normal_protest__staken__actie__demonstratie

De benoeming van een populaire leerkracht bij de Onderwijscoöperatie gaat niet door. Het plan was dat basisschoolleerkracht Jan van de Ven zou worden voorgedragen als voorman voor deze beroepsorganisatie. Hij wilde leraren de kans bieden om lid te worden van de organisatie, omdat die nu nog wordt bestuurd door onderwijsbonden. De vakbonden zagen de benoeming echter niet zitten en trokken daarom de stekker uit het plan. Dat meldt het AD.

De Onderwijscoöperatie wil zich voornamelijk richten op de onderwijsinhoud. Jan van de Ven is onder meer bekend van PO in Actie, de actie die onlangs ruim 60.000 leraren trok tijdens de staking. Een commissie van leraren wilde dat hij voorzitter werd van de coöperatie. Die plek kwam namelijk in juni van dit jaar vrij, waarop Van de Ven vervolgens solliciteerde. Juist vanwege de rol die hij heeft gespeeld bij PO in Actie werd de leerkracht naar voren geschoven als grote en enige kanshebber voor de functie

Dat de sollicitatie is stopgezet, vindt Van de Ven erg jammer. Met name over de gang van zaken zegt hij teleurgesteld te zijn. Zijn plan was om de Onderwijscoöperatie een vereniging te laten worden puur voor de leraar. Van de Ven is van mening dat de onderwijsvakbonden en de Onderwijscoöperatie probleemloos naast elkaar hadden kunnen bestaan, omdat beide groepen andere doelstellingen hebben.

Toch bleek tijdens een gesprek tussen Van de Ven en drie bestuursleden van drie onderwijsvakbonden (AOb, CNV en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties) dat er behoorlijke verschillen bestaan wat betreft de inhoud, de samenwerking en de arbeidsvoorwaarden. De voorzitters van de vakbonden zeggen dat deze verschillen niet te overbruggen waren, waarna de sollicitatie van Van de Ven is afgewezen. “Verschillende inzichten over de rol van de Onderwijscoöperatie worden zeer gewaardeerd en zelfs nadrukkelijk gezocht, ook binnen het bestuur. Voorwaarde is dat dit op collegiale wijze gebeurt”, laat het bestuur van de vakbonden weten. Omdat er te weinig consensus was, wordt er nu verder gezocht naar een geschikte voorzitter.

Het stopzetten van de procedure heeft tot flink wat woede geleid bij leerkrachten. Sommigen hebben besloten om, uit onvrede over de vakbonden, niet langer betrokken te zijn bij de Onderwijscoöperatie. Het benoemen van Van de Ven als voorzitter de Onderwijscoöperatie had volgens veel leerkrachten kunnen leiden tot een vereniging van, voor en door leraren. Zo lang er nog geen nieuwe voorzitter is, neemt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de AOb, de zaak waar als vicevoorzitter. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids